Disclaimer

Studio Above

Eenmanszaak Studio Above, met KvK-nummer 61976776, hierna 'Studio Above' wil u hartelijk welkom heten op www.studioabove.nl ( “website” ). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Studio Above kan de  inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Studio Above zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Studio Above zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen  door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website of op andere websites die naar de website van Studio Above verwijzen of voor informatie die zonder voorafgaand overleg met Studio Above op de website van Studio Above wordt geplaatst door derden. Handelingen die u op basis van deze website of de door Studio Above verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Studio Above tot stand komen. 

Als u een klacht heeft, dan hoort Studio Above dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@studioabove.nl. U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Studio Above of die van licentiegevers. Studio Above behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: de teksten, vormgeving, afbeeldingen, merken en domeinnamen van Studio Above. Het is niet toegestaan om de (inhoud van) de website of een gedeelte daarvan te kopiëren. te verveelvoudigen of ter beschikken te stellen aan derden zonder voorafgaande toestemming daartoe van Studio Above. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@studioabove.nl aanvragen. Mocht het zo zijn dat Studio Above per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Studio Above weten via info@studioabove.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Studio Above verplicht is tot enige schadevergoeding.